Värdeutveckling
Viktig Information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finner ni under Investera.

Värdeutveckling

Fonder med daglig kurssättning 15 januari Kurs
OPM Listed Private Equity A +0,51% 273,07 KÖP
OPM Global Quality Companies A +0,77% 122,89 KÖP
OPM Global Quality Companies B +0,78% 241,72 KÖP
OPM Absolute Managers A -0,03% 187,70 KÖP
OPM Absolute Managers B -0,03% 93,49 KÖP
OPM Multi Hedge A +0,16% 192,01 KÖP
Fonder med månatlig kurssättning December (est.) Kurs
OPM Vega A -0,28% 131,48 KÖP
OPM Vega B -0,18% 113,62 KÖP
Carneo Systematic Alpha A +1,58% 133,11 KÖP
Carneo Systematic Alpha B +1,63% 192,20 KÖP

NAV för samtliga andelsklasser

Månadsrapporter

Bloombergkoder

OPM Listed Private Equity A: OPMLPEA SS EQUITY

OPM Listed Private Equity E: OPMLPEE SS EQUITY

OPM Global Quality Companies A: OPMQCOM SS EQUITY

OPM Global Quality Companies B: OPMQCOB SS EQUITY

OPM Absolute Managers A: OPMABSA SS EQUITY

OPM Absolute Managers B: OPMABSB SS EQUITY

OPM Vega A: OPMNOHE SS EQUITY

OPM Vega B: OPMVEGB SS EQUITY

Carneo Systematic Alpha A: OPOMEGA SS EQUITY

Carneo Systematic Alpha B: CRSYSAB SS EQUITY