Investera
Viktig Information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner.

Investera

Nedan finner ni teckningshandlingar för de olika fonderna. På respektive fonds teckningsanmälan finner ni information om hur och när fonden handlas. Bifoga teckningsanmälan, kundkännedomsformulär samt kopia på legitimation. Företag skickar även kopia på registreringsbevis. Sätt in det tecknade beloppet på fondens kontonummer (Betalningsinstruktioner finns på teckningsanmälan).

Blanketter för inlösen och flytt av andelar, vänligen kontakta fondernas administratör:

ISEC Financial Services
Tel: +46 8 509 313 00
opm.fundorder@isec.com

Information gällande nyinvesteringar hanteras av:

Optimized Portfolio Management
Tel: +46 8 524 636 60
info@optimized.se

Handelsdagar

OPM Listed Private Equity

OPM Global Quality Companies

OPM Absolute Managers

OPM Multi Hedge

OPM Vega

Carneo Systematic Alpha