Fonder för effektivare portföljer


Globala alternativa tillgångar
med daglig och månatlig likviditet

Högre avkastning till lägre risk


Vi förbättrar utbytet mellan avkastning och risk i våra kunders
portföljer genom att erbjuda fonder som kompletterar
traditionella investeringar.

Driven by research


Vår målsättning är att leverera både överavkastning och
risksänkning genom aktiv fundamental förvaltning, vilket vi
historiskt har lyckats väl med.

Miljöhänsyn & socialt ansvar


Vi arbetar för ökat ansvar och social delaktighet inom
finansmarknaden. OPM har skrivit under PRI och våra
innehav granskas av ISS.

Carneo Asset Managers


OPM är en del av Carneo Asset Managers,
där vi är ett systerbolag till bland andra Carnegie Fonder och
C Worldwide.

Part of Carneo Asset Managers

Kort om oss

Vi drivs av missionen att effektivisera utbytet mellan avkastning och risk i våra kunders portföljer genom att leverera fonder som kompletterar traditionella investeringar.  Våra investeringar sker i enlighet med PRI samt genomgår en etisk screening. Vi är en del av Carneo Asset Managers vars huvudägare är private equity-bolaget Altor.

Läs mer

Private Equity

OPM Listed Private Equity är en aktiefond som investerar i en portfölj med börs handlade Private Equity Bolag. Genom sin inriktning erbjuder fonden daglig likviditet. Fonden har sedan starten 2009 haft en mycket god utveckling avseende såväl avkastning som risk. Förvaltare är Tom Berggren som har ett unikt nätverk inom industrin.

Läs mer

Kvalitetsbolag

OPM Global Quality Companies är en aktiefond som investerar med globala kvalitetsbolag och är byggd för långsiktigt ägande samt för att komplettera en svensk aktieportfölj. Aktieinnehaven är världsledande bolag med låg operationell risk, hög lönsamhet och god tillväxt. Ansvarig förvaltare är Simon Reinius med en bakgrund från Investor AB.

Läs mer

HEDGEFONDER

OPM erbjuder fyra olika fondandelsfonder som investerar med hedgefonder (global, nordisk, daglig). Fonderna är inriktade på hedgefonder med låg korrelation mot aktier. Förvaltningen sköts av ett erfaret team, under ledning av Simon Reinius, som sedan starten 2004 signifikant slagit hedgefondindex samtidigt som risken halverats.

Läs mer

Våra fonder

OPM erbjuder daglighandlande fonder med fokus på private equity, globala kvalitetsbolag och hedgefonder samt  månadshandlade fonder med fokus på hedgefonder. Till höger visas de senast tillgängliga kurserna och värdeutveckling.

Läs mer
Fonder med daglig kurssättning 26 Oktober Kurs
OPM Listed Private Equity A -2,06% 350,03 KÖP
OPM Listed Private Equity B -2,05% 96,48 KÖP
OPM Global Quality Companies A -2,03% 153,84 KÖP
OPM Global Quality Companies B -2,02% 293,62 KÖP
Fonder med månatlig kurssättning September Kurs
OPM Vega A (2020-09-30) -0,93% 135,46 KÖP
OPM Vega B (2020-09-30) -0,83% 114,41 KÖP
Carneo Systematic Alpha A (2020-09-30) -0,06% 126,25 KÖP

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner.