Värdeutveckling
Viktig Information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finner ni under Investera.

Värdeutveckling

Fonder med daglig kurssättning 19 februari Kurs
OPM Listed Private Equity A 0,17% 282,64 KÖP
OPM Listed Private Equity E (EUR class) -0,07% 20,36 KÖP
OPM Global Quality Companies A -0,04% 111,04 KÖP
OPM Global Quality Companies B -0,04% 226,28 KÖP
OPM Absolute Managers A 0,08% 202,01 KÖP
OPM Absolute Managers B 0,07% 101,17 KÖP
Fonder med månatlig kurssättning Januari (est.) Kurs
OPM Vega A 1,49% 137,33 KÖP
OPM Vega B 1,59% 122,49 KÖP
CARAM Systematic Alpha A 1,04% 140,68 KÖP
CARAM Systematic Alpha B 0,99% 201,97 KÖP

NAV för samtliga andelsklasser

Månadsrapporter

Bloombergkoder

OPM Listed Private Equity: OPMLPEA SS EQUITY

OPM Global Quality Companies A: OPMQCOM SS EQUITY

OPM Absolute Managers B: OPMABSB SS EQUITY

OPM Vega A: OPMNOHE SS EQUITY

OPM Vega B: OPMVEGB SS EQUITY

CARAM Systematic Alpha A: OPOMEGA SS EQUITY